ผู้บริหาร

นางปทุมพร สินสุข
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/02/2014
ปรับปรุง 08/06/2023
สถิติผู้เข้าชม 469580
Page Views 650852
โรงเรียนคุณธรรม
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
11 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 02-4610252
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
15 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
16 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
17 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
19 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
21 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
22 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
26 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
37 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859191
38 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
39 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
40 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
42 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
45 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
46 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
49 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
51 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
55 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
56 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
57 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
58 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
62 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
63 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 024258412
64 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
65 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
66 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
71 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
74 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
75 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
76 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
77 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
81 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
82 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
85 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
87 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
94 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
95 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
97 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
98 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
99 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
100 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
101 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
104 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
109 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
118 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
127 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
129 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
137 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
154 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
158 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
163 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
164 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
165 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
166 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654
167 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
168 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173