ผู้บริหาร

นางรัชดาวัลย์ ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/02/2014
ปรับปรุง 30/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 403482
Page Views 513106
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนอนุบาลสดุดี ตลาด พระประแดง
2 โรงเรียนเยาวนารีคริสเตียน ตลาด พระประแดง
3 โรงเรียนประชานาถ ตลาด พระประแดง
4 โรงเรียนวิสุทธิกัษตรี ตลาด พระประแดง
5 โรงเรียนอาษาวิทยา ตลาด พระประแดง
6 โรงเรียนอำนวยวิทย์ ตลาด พระประแดง
7 โรงเรียนวัดคันลัด ทรงคนอง พระประแดง
8 โรงเรียนวัดป่าเกด ทรงคนอง พระประแดง 024610827
9 โรงเรียนวัดบางกระสอบ (เชยบุญปลูกราษฎร์อุปถัมภ์) บางกระสอบ พระประแดง 024610685
10 โรงเรียนวัดบางกอบัว บางกอบัว พระประแดง 02-4610252
11 โรงเรียนสำราญวิทยา บางกอบัว พระประแดง 024610917
12 โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ บางกะเจ้า พระประแดง
13 โรงเรียนกาญจนวิทยา บางครุ พระประแดง
14 โรงเรียนสายอนุสรณ์ บางครุ พระประแดง 02-4633272,02-8190128
15 โรงเรียนวัดครุนอก บางครุ พระประแดง
16 โรงเรียนวัดครุใน บางครุ พระประแดง 0-24628-100
17 โรงเรียนบางครุ บางครุ พระประแดง
18 โรงเรียนสันติดรุณ บางครุ พระประแดง
19 โรงเรียนอนุบาลศิริวิทย์ บางจาก พระประแดง
20 โรงเรียนวัดชมนิมิตร บางจาก พระประแดง 024627934
21 โรงเรียนบ้านบางจาก บางจาก พระประแดง 0-24626-294
22 โรงเรียนศิริวิทยา บางจาก พระประแดง
23 โรงเรียนสุขสวัสดิ์ บางจาก พระประแดง
24 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งนอก บางน้ำผึ้ง พระประแดง
25 โรงเรียนวัดบางน้ำผึ้งใน บางน้ำผึ้ง พระประแดง 0 -2461-0161
26 โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา บางพึ่ง พระประแดง
27 โรงเรียนวัดรวก บางพึ่ง พระประแดง
28 โรงเรียนอนุบาลบัวขาว บางพึ่ง พระประแดง
29 โรงเรียนอนุบาลบ้านพุทธรักษา บางพึ่ง พระประแดง
30 โรงเรียนอนุบาลเซ็นดาณี บางพึ่ง พระประแดง
31 โรงเรียนวัดกลาง บางพึ่ง พระประแดง
32 โรงเรียนวัดกองแก้ว บางยอ พระประแดง
33 โรงเรียนวัดบางกะเจ้ากลาง บางยอ พระประแดง
34 โรงเรียนวัดบางขมิ้น บางยอ พระประแดง
35 โรงเรียนวัดแหลม บางหญ้าแพรก พระประแดง
36 โรงเรียนอนุบาลณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
37 โรงเรียนณัฎฐเวศม์ บางหญ้าแพรก พระประแดง
38 โรงเรียนฉัตรทิพย์เทพวิทยา บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859796
39 โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก บางหญ้าแพรก พระประแดง 02-3859191
40 โรงเรียนอนุบาลเจริญวัย บางหญ้าแพรก พระประแดง
41 โรงเรียนวัดท้องคุ้ง บางหญ้าแพรก พระประแดง 0-2385-9203
42 โรงเรียนอนุบาลมารดา บางหญ้าแพรก พระประแดง
43 โรงเรียนป้อมปู่เจ้าสมิงพราย บางหญ้าแพรก พระประแดง
44 โรงเรียนวัดบางฝ้าย บางหัวเสือ พระประแดง 0-2383-0199
45 โรงเรียนวัดบางหัวเสือ บางหัวเสือ พระประแดง 023859406
46 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ บางหัวเสือ พระประแดง
47 โรงเรียนวัดโยธินประดิษฐ์ สำโรง พระประแดง
48 โรงเรียนวัดปุณหังสนาวาส สำโรงกลาง พระประแดง 0-2183-4488
49 โรงเรียนวัดสำโรงเหนือ สำโรงกลาง พระประแดง
50 โรงเรียนวัดมหาวงษ์ สำโรงกลาง พระประแดง
51 โรงเรียนปัญจะวิทย์ สำโรงใต้ พระประแดง
52 โรงเรียนวัดสวนส้ม สำโรงใต้ พระประแดง
53 โรงเรียนอนุบาลเทพการ พระสมุทรเจดีย์
54 โรงเรียนวัดศรีคงคาราม นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
55 โรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์
56 โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 0-2848-4380
57 โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ 02-8484-112
58 โรงเรียนวัดคลองมอญ บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
59 โรงเรียนวัดคลองสวน บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์
60 โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
61 โรงเรียนวัดแค ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 024258412
62 โรงเรียนคลองสองพี่น้อง(ใจดีอุปถัมภ์) ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 0-2461-1560
63 โรงเรียนอนุบาลพัฒนชื่น ปากคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
64 โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
65 โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์ 0-24258585
66 โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
67 โรงเรียนบ้านขุนสมุทร แหลมฟ้าผ่า พระสมุทรเจดีย์
68 โรงเรียนคลองนาเกลือน้อย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
69 โรงเรียนเทพกรศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
70 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4083531
71 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
72 โรงเรียนบางพลีพัฒนาศึกษาลัย ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
73 โรงเรียนวัดใหญ่ ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 02-4258897
74 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
75 โรงเรียนวัดคู่สร้าง ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์ 028160228
76 โรงเรียนสารสาสน์สาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
77 โรงเรียนสารสาสน์สมุทรสาร ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย์
78 โรงเรียนดรุณรัตน์ เมืองสมุทรปราการ
79 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
80 โรงเรียนอนุบาลสวนแพรกษา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
81 โรงเรียนอนุบาลเคหะบ้านใหม่ ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
82 โรงเรียนคลองแสนสุข ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
83 โรงเรียนปราณีเนาวบุตร ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
84 โรงเรียนวัดราษฎร์โพธิ์ทอง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 02-3872142
85 โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ
86 โรงเรียนบ้านคลองหลวง ท้ายบ้าน เมืองสมุทรปราการ 023952764
87 โรงเรียนอนุบาลบ้านไทรงาม ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
88 โรงเรียนเสงื่ยมพิทยานุกุล ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
89 โรงเรียนอุ่นอารีวิทยา ท้ายบ้านใหม่ เมืองสมุทรปราการ
90 โรงเรียนวัดสุขกร บางด้วน เมืองสมุทรปราการ 0 - 2384 - 6115
91 โรงเรียนวัดบางด้วน บางด้วน เมืองสมุทรปราการ
92 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ บางปู เมืองสมุทรปราการ
93 โรงเรียนคลองบางปู บางปู เมืองสมุทรปราการ 0-2330-1314
94 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บำรุง บางปู เมืองสมุทรปราการ 02-707-7076
95 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
96 โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ฯ บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
97 โรงเรียนพิบูลประชาบาล บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239657
98 โรงเรียนเอี่ยมสุรีย์(อนุบาลเมืองสมุทรปราการ) บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
99 โรงเรียนดิษลี บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ
100 โรงเรียนคลองเสาธง บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 027077289
101 โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ 023239015
102 โรงเรียนคลองบางปิ้ง บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
103 โรงเรียนสอนภาษาพลากร บางเมือง เมืองสมุทรปราการ 02-759-5475 Mobile: 085-1473523
104 โรงเรียนล้วนพฤกษา บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
105 โรงเรียนคลองมหาวงก์ บางเมือง เมืองสมุทรปราการ
106 โรงเรียนอินทรัมพรรย์อนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
107 โรงเรียนบุรารักษ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
108 โรงเรียนวัดไตรสามัคคี บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2394-2227
109 โรงเรียนอนุบาลยั่งยืน บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
110 โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
111 โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
112 โรงเรียนอนุบาลยิ่งเจริญ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
113 โรงเรียนอนุบาลอู่ทิพย์ บางเมืองใหม่ เมืองสมุทรปราการ
114 โรงเรียนนิลรัตน์อนุสรณ์ บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
115 โรงเรียนวัดบางโปรง บางโปรง เมืองสมุทรปราการ
116 โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
117 โรงเรียนเฉลิมไฉไลวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
118 โรงเรียนนพคุณวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
119 โรงเรียนอนุสาสน์วิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
120 โรงเรียนศรีวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
121 โรงเรียนสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
122 โรงเรียนวัดบางนางเกรง ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
123 โรงเรียนอนุบาลเทพดรุณ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
124 โรงเรียนชวลิตวิทยา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
125 โรงเรียนอนุบาลสุวิชา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
126 โรงเรียนอนุสาส์นวิทยาสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 02-7026290,027026262
127 โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
128 โรงเรียนสุมานัน ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
129 โรงเรียนอนุบาลศิราพร ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
130 โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
131 โรงเรียนศิริศึกษา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
132 โรงเรียนฉัตรสุดา ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
133 โรงเรียนอนุบาลสวนปากน้ำ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
134 โรงเรียนป้วยฮั้ว ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
135 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
136 โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ 023951160
137 โรงเรียนพร้านีลวัชระ ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ
138 โรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
139 โรงเรียนมนตเสรี สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
140 โรงเรียนอนุบาลจตุรมุก สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
141 โรงเรียนอนุบาลมิตรอุดม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
142 โรงเรียนอนุบาลจันทนา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
143 โรงเรียนอนุบาลบ้านหนู สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
144 โรงเรียนซิกข์วิทยาลัย สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
145 โรงเรียนวัดด่านสำโรง สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
146 โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
147 โรงเรียนอนุบาลดีพร้อม สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
148 โรงเรียนอนุบาลนนนที สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
149 โรงเรียนทรงวิทยา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
150 โรงเรียนอนุบาลกิติมา สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
151 โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ
152 โรงเรียนอนุบาลตันติภักดิ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
153 โรงเรียนอนุบาลเนาวรัตน์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
154 โรงเรียนอนุบาลพัฒนาสุข เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
155 โรงเรียนสุขเจริญผล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
156 โรงเรียนอนุบาลศรีชม เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
157 โรงเรียนคลองสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ 0-2383-5609
158 โรงเรียนอนุบาลเทพารักษ์ เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
159 โรงเรียนอัสสัมชัญสำโรง เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
160 โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
161 โรงเรียนสิริวุฒิวิทยา เทพารักษ์ เมืองสมุทรปราการ
162 โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ
163 โรงเรียนภรวิชญ์ แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 027036094
164 โรงเรียนวัดแพรกษา แพรกษา เมืองสมุทรปราการ 02-3826947
165 โรงเรียนตัวอย่าง แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 021824173
166 โรงเรียนอนุบาลอนงค์เวท แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ
167 โรงเรียนวัดคลองเก้า แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2182-2063
168 โรงเรียนคลองใหม่ แพรกษาใหม่ เมืองสมุทรปราการ 0-2385-3654