ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

นางสาวทิวาภรณ์ พันธ์โนนงิ้ว
ครู คศ.1
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 024258412
อีเมล์ : peckypun@gmil.com