ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวธนัญญา สกุลซ้ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 024258412
อีเมล์ : watkhae_2@hotmail.com