ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

นางสาวปวิตรา สุวรรณฉิม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 024258412
อีเมล์ : watkhae_2@hotmail.com