ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

นายธีระศักดิ์ รวยอารี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5