ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางรับฟังความคิดเห็นด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา (อ่าน 15) 08 มิ.ย. 66
(อ่าน 89) 25 มี.ค. 66
โรงเรียนคุณธรรม (อ่าน 119) 13 มี.ค. 66
แผนปฏิบัติการ 2565 (อ่าน 433) 22 ส.ค. 65
แผนพัฒนาคุณภาพ วัดแค65 (อ่าน 429) 22 ส.ค. 65
หลักสูตรสังคม ๒๕๖๕ (อ่าน 416) 21 ส.ค. 65
หลักสูตรภาษาต่างประเทศ (อ่าน 413) 21 ส.ค. 65
หลักสูตร ศิลปะ (อ่าน 398) 21 ส.ค. 65
หลักสูตร คณิตศาสตร์ (อ่าน 376) 21 ส.ค. 65
หลักสูตร การงาน (อ่าน 349) 21 ส.ค. 65
SAR ระดับปฐมวัยโรงเรียนวัดแค 2564 (อ่าน 308) 21 ส.ค. 65
SAR ระดับขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดแค 2564 (อ่าน 172) 21 ส.ค. 65
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดแค 2565 (อ่าน 190) 21 ส.ค. 65
แบบสำรวจความต้องการใช้สื่อ/นวัตกรรม (อ่าน 40) 21 ส.ค. 64
โครงงานมาเช้าเป็นนิจชีวิตสดใส (อ่าน 890) 22 ต.ค. 63
โครงงานสมพงษ์ ทรงผม (อ่าน 1049) 22 ต.ค. 63
ห้องเรียนชั้น ป.๔ สะอาด บรรยากาศน่าเรียน (อ่าน 889) 22 ต.ค. 63
โครงงานกินข้าวหมดจาน ทานอาหารมีสุข (อ่าน 2376) 22 ต.ค. 63
โครงงานอนาคตสดใส ได้ด้วยการออก (อ่าน 889) 22 ต.ค. 63
รองเท้าหนูอยู่ไหน (อ่าน 1055) 22 ต.ค. 63
โครงการ ทิ้งขยะถูกที่ สร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน (อ่าน 822) 22 ต.ค. 63
โครงการโรงเรียนคุณธรรม "You will never march alone" (อ่าน 665) 21 ต.ค. 63
SDQ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 670) 02 ส.ค. 63
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62 (อ่าน 900) 21 ส.ค. 62
การทำ MOU ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการไหว้ (อ่าน 922) 08 ส.ค. 62
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1354) 16 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 1207) 16 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค (อ่าน 1678) 22 ก.ค. 61
กิจกรรม CRS ทำดีเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดแค (อ่าน 1265) 22 ก.ค. 61
กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2561 (อ่าน 1230) 22 ก.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนวัดแค ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ (อ่าน 1023) 22 ก.ค. 61
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนวัดแค (อ่าน 888) 22 ก.ค. 61
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 1124) 19 ก.ค. 60
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 837) 09 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดแค รับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 894) 09 ก.ค. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2956) 17 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 938) 08 มี.ค. 60
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่วัดโพธิ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 973) 03 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษา 3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (อ่าน 868) 03 ก.พ. 60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดแค (อ่าน 1532) 09 ม.ค. 60
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำมัญ (อ่าน 1041) 16 ธ.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต (อ่าน 1375) 20 ก.ย. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1064) 09 ส.ค. 59
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 7710) 06 ก.ค. 59
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 1390) 17 มิ.ย. 59
เข้าค่ายพุทธบุตร(ไม่พักค้าง) (อ่าน 1072) 21 มี.ค. 59
โรงเรียนวัดแคขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 1039) 21 มี.ค. 59
รับเอกสารแสดงผลการเรียน ป.1-6 (อ่าน 1010) 21 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 1031) 21 มี.ค. 59
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 1006) 21 มี.ค. 59