ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการโรงเรียนคุณธรรม "You will never march alone" (อ่าน 3) 21 ต.ค. 63
SDQ ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 139) 02 ส.ค. 63
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 62 (อ่าน 356) 21 ส.ค. 62
การทำ MOU ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้วยการไหว้ (อ่าน 386) 08 ส.ค. 62
ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 847) 16 พ.ย. 61
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 633) 16 พ.ย. 61
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดแค (อ่าน 1122) 22 ก.ค. 61
กิจกรรม CRS ทำดีเพื่อน้อง ครั้งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดแค (อ่าน 696) 22 ก.ค. 61
กำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียน 2561 (อ่าน 648) 22 ก.ค. 61
นักเรียนโรงเรียนวัดแค ร่วมรณรงค์การสวมใส่ผ้าไทยทุกวันศุกร์ (อ่าน 543) 22 ก.ค. 61
สามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของโรงเรียนวัดแค (อ่าน 416) 22 ก.ค. 61
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (อ่าน 700) 19 ก.ค. 60
กิจกรรมวันเข้าพรรษา (อ่าน 496) 09 ก.ค. 60
โรงเรียนวัดแค รับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (อ่าน 552) 09 ก.ค. 60
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 1402) 17 มิ.ย. 60
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 590) 08 มี.ค. 60
ทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่วัดโพธิ์ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 (อ่าน 622) 03 ก.พ. 60
ทัศนศึกษา อนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษา 3 ณ สวนสัตว์ดุสิต (อ่าน 547) 03 ก.พ. 60
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนวัดแค (อ่าน 1091) 09 ม.ค. 60
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สำมัญ (อ่าน 663) 16 ธ.ค. 59
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต (อ่าน 931) 20 ก.ย. 59
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 672) 09 ส.ค. 59
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (อ่าน 3706) 06 ก.ค. 59
1 กรกฎาคม วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 865) 17 มิ.ย. 59
เข้าค่ายพุทธบุตร(ไม่พักค้าง) (อ่าน 734) 21 มี.ค. 59
โรงเรียนวัดแคขอเชิญประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 711) 21 มี.ค. 59
รับเอกสารแสดงผลการเรียน ป.1-6 (อ่าน 672) 21 มี.ค. 59
แจ้งกำหนดปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 (อ่าน 692) 21 มี.ค. 59
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนชั้น ป.6 (อ่าน 688) 21 มี.ค. 59
งานบัณฑิตน้อย อนุบาล2 (อ่าน 696) 21 มี.ค. 59
เลือกตั้งประธานนักเรียน (อ่าน 721) 06 มี.ค. 59
โรงเรียนวัดแค กำหนดการสอบ ภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 743) 06 มี.ค. 59
ประกาศรับสมัคร ครูผู้สอน โรงเรียนวัดแค 3 อัตรา (อ่าน 997) 01 พ.ย. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประเภทต่อพ่วง (อ่าน 847) 25 ก.ค. 58
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (อ่าน 812) 24 ก.ค. 58
กิจกรรม บ้าน วัด โรงเรียน (อ่าน 822) 15 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดแค ซ้อมดับเพลิง (อ่าน 913) 15 มิ.ย. 58
โรงเรียนวัดแค รับการตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ่าน 848) 23 ก.พ. 58
สอบภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (อ่าน 767) 20 ก.พ. 58
ราคาซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐แผ่น / นาที ๑ เครื่อง (อ่าน 896) 19 ม.ค. 58