ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสถาปนาลูกเสือ ๒๕๖๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 

 

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงจัดตั้งกองเสือป่า  และกองลูกเสือกองแรกที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง (โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย)  เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม  ๒๔๕๔       ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ ๓ ของโลก    ที่มีกิจการลูกเสือรองมาจากอเมริกา       ลูกเสือจึงเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก   เป็นสื่อผูกไมตรีกันโดยใช้กฎของลูกเสือ ๑๐ ประการ     ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น   ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกันกลุ่มลูกเสือโรงเรียนวัดแค จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือขึ้น

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2560,17:08   อ่าน 2004 ครั้ง