ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันศุกร์ ที่ ๗ เดือน กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

 
นางกันยารัตน์ จิตตเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแค  คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดแค จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๖๐ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา ณ วัดแค อำเภอปากคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ วันอาสาฬหบูชา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา คือ เทศน์กัณฑ์แรก ชื่อว่าธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 

วัตถุประสงค์ 

- ๑. เพื่อเป็นการส่งเสริมและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา 

- ๒. เพื่อให้บุคลากรและนักเรียน ของโรงเรียนวัแค ได้มีส่วนร่วมในการ ส่งเสริมกิจกรรมวัน วิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติ 

- ๓. เพื่อเป็นการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักเรียน

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2560,16:30   อ่าน 2572 ครั้ง