ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมิน SDQ นักเรียน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.85 MB 146634
ITA ONLINE
ระเบียบ-ก.ค.ศ.-ว่าด้วยการลาออกฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 438.55 KB 146362
แบบการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 146718
ตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.16 KB 146624
เกณฑ์ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 635.18 KB 146405
การพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.41 KB 146651
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน และการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146632